h nguyn lngỪ th, thức !

Tm vui thắp đuốc dạ du
Ừ th , thức nh ! Thi ru giấc đời.
Ngoo tay xin giữ lấy lời
Tm trong thi tứ một đời c nhau
Về đu? khng trước chẳng sau!
Thơ giăng ci tạm mặc dầu thị phi
Rằng hay ,chi chẳng l chi
Tri m giũa chốn vn vi mấy người
Thức vui hể hả tiếng cười
Đm đen tay vn rạng ngời hồng quang.

H Nguyn Lng

 

 

art2all.net