Hà Nguyên Lăng

 

 

Văn Cao sau nhiều thập niên bị CSVN giam tay, khóa óc qua vụ án Nhân Văn Giai Phẩm. Thế mà, sau mùa xuân 1975 có lẽ do cảm xúc từ cái gọi là 'Việt Nam thống nhất', Ông đă viết nhạc bản Mùa Xuân Đầu Tiên. CSVN không cho lưu hành với lư do chỉ là lạc quan tếu của tư sản, không xứng hợp với cái gọi là ‘’ thành quả cách mạng long trời lở đất” trong Tháng tư Đen. Măi đến mười năm sau nó mới được phép xuất hiện trong một băng Video sau khi Ông đă qua đời! Bài thơ dưới đây là một cảm nghĩ nhỏ về một sự kiện văn hóa dưới thời VNCS.


Văn Cao_ Mùa Xuân Đầu Tiên?!

(Nhân nghe nhạc bản Mùa Xuân Đầu Tiên của
Cố Nhạc Sĩ Văn Cao)Năm một chín bẩy lăm
Văn Cao viết nhạc bản Mùa Xuân Đầu Tiên.

Bởi lẽ trong vũ trụ
tất tất nằm trong những ṿng cong luân chuyển
không có ǵ sinh ra mà không do nhân duyên
không hề và không thể có một Mùa Xuân Đầu Tiên
nên, vô h́nh trung đúng như người Cộng Sản quy kết:
- ” Văn Cao vẫn măi là người lạc quan tếu kinh niên!”
Tiếc thay,
Anh đă trải ḷng cùng Tổ quốc với t́nh tự hồn nhiên
nhưng than ôi,
quanh anh
toàn là những dối gian ma trêu quỷ hiện

Văn Cao
Văn Cao

Tiến Quân Ca
xưa
giục ḷng người quyết chiến
phanh thây uống máu quân thù
nay
bạo lực tiếm quyền
quán tính trở thành măn tính:
Nhân văn
Lịch sử
Đạo đức,…
với đương quyền
đang là đồ phế thải rác rơm
cần
trấn áp, cưỡng chế, dẹp bỏ, quẳng liệng
Kẻ thù cướp nước
đang
từng ngày,
từng giờ
tùng xẻo
đầu độc
con người, đất, biển
với đương quyền
là láng giềng hảo hữu thiêng liêng
Đất Nước Tôi Đâu ?*
- Đấy, đằng sau cánh cửa nhà tù quỷ khốc thần kiêng
Công lư đâu ?
- Đây, trong ḷng bàn tay sắt bịt mồm khóa miệng**

Văn Cao !
Văn Cao !

Cánh chim bằng thiên tài bị trói gô lâu niên tưởng đă câm tiếng
sao vẫn c̣n ngủ mơ
sao vẫn măi lạc quan khờ khạo ngây điên
vẫn c̣n ảo tưởng có một Mùa Xuân Đầu Tiên
do bầy đảng quỷ chúa ma vương đạo diễn ?!

Văn Cao!
Văn Cao!

Từ tháng tư đó mùa xuân thôi ló dạng
Bốn mươi năm dư vắng bẳng mầu vàng nắng tinh tuyền
Người không nắm tay người bước nam, chiêu chệnh choạng
Đất nước thảm sầu mầu máu đỏ tanh tưởi c̣n nguyên !!!

HNL
 

_____


Chú:

*Đất Nước Tôi Đâu, tên một nhạc bản của N/s Việt Khang

** về sự kiện _Linh mục Nguyễn Văn Lư bị công an VC bịt miệng trong một phiên ṭa.

 

 


 

art2all.net