Hà Nguyên Lăng

 

 

Vẫn Măi Bên Nhau
 

 

(Thơ họa từ Sao Em Không Về
trong Tập thơ Như Thật Như Mơ của
Nhà thơ Dương Quân)

 

Người về từ lâu anh có hay
Trong anh vẫn dáng áo ai bay
Tà huy mở khép chiều buông gió
Khẽ động hồn anh trong giấc say

Người về e ấp mảnh trăng mơ
Dịu dàng duyên đẹp thắm ḍng thơ
Mượt mà lai láng dâng triều mộng
Sưởi ḷng anh /thôi những đợi chờ

Người về từ trăm năm đó anh
Trổi khúc ca ' bắt trẻ đồng xanh'
Trong anh vang vọng hoài tiếng sáo
Diều vút vi /vui cánh đồng lành

Người vẫn bên anh, anh có hay ?
Muôn xưa t́m đâu những đông tây
Muôn sau có đâu nào nam bắc
Người là anh và anh măi đây .

Hà Nguyên Lăng


 

art2all.net