H Nguyn Lng

 

 

Về Tn Sa Chu
Tm Lại Người Xưa

 


 

Ti về Tn Sa Chu
Thăm người em xm đạo
Ba mươi năm du bể
Biết cn nhn ra nhau(?)

Ngy đ
Em _ tuổi cn cắp sch
Yu ti mối tnh đầu
Ti mơ cnh hải u
Mơ phương trời viễn mộng
Khng khứng lm chim cu
Nn mắt em vướng lệ:
_Sợ chinh chiến di lu.
_Sợ ly biệt di lu

Chia tay em từ dạo
Sng, ba l bạn bầu
Mười năm lnh di dầu
Đất nước vẫn chm su
Trong lưới th lửa đạn
thước ngại bắt cầu

Cuối Thng Tư đen ngầu
Năm Bẩy Lăm gi chướng
Gi la về rừng su
Ti thnh chim cnh cụt
Nhất nhật- thin thu sầu!


Đng tn.
Nắng chuyển mầu
Nương cnh gi buồm nu
Ti giong tm đất hứa
Thời gian, i! bng cu

Ba mươi năm biền biệt
Thăm lại Tn Sa Chu
Nghe người em xm đạo
Cha gọi về từ lu!!!

Ti chong người ha đ
Em ơi! Em về đu?
Em ơi! Em về đu?
Em về đu ?.. về đu?..

Gio đường Tn Sa Chu
Chiều rm ran kinh cầu
Ti ngước nhn tượng Cha:
_Trn thnh gi ng mầu,
Xt đời đầy khổ nạn
Cha bất lực gục đầu(?)

Ơ hờ chung vang vang
Mnh ti m khối sầu
Đm chng chừng hoang lạnh
Tiếng chung chm về đu?
Thin đường tm nơi đu ?!!!

H Nguyn Lng

 


 

art2all.net