hà nguyên lăng

 


 

Về Lại Trường Xưa

 

Biển vỗ về tang bồng hồ thỉ

Tôi trở về dĩ văng t́m ai

Chân bỗng ngại

           chưa quen đường phố mới

Bến cũ

Đ̣ xưa

         ai đợi

         ai đưa

Con đ̣ nhỏ ơ hờ bến lạ

Em, Cầu Quay_tất bật đi về

Đ̣ ngang xưa

Bến đ̣ mưa

          đâu c̣n đợi ai đưa

Ngôi trường cũ

          chừ đây

                 sấp ngửa

Nửa ngậm ngùi

Nửa lạ lẫm

                 chia xa

Thầy bạn cũ_mây trời tan tác

Kư ức nhạt nḥa, bóng xế phôi pha...

 

Tôi ngoảnh mặt tay che ḍng lệ ứa

Thiên đường thơ

Ngày vui xưa

           tàn phai

           hoang phế

tự bao giờ.

 

Hà Nguyên Lăng

 

art2all.net