hà nguyên lăngVề ru mộng cũ

(viết sau ĐH/LT/QĐ tại San Jose ngày24-05-14)

 

H́nh : internet


Xa xăm ngàn dặm t́m nhau
Bao năm nỗi nhớ niềm đau không rời
Gặp rồi nói chẳng nên lời
Người nh́n như thể một đời chưa quen
Áo ai tím / tóc huyền đen
Dáng ai c̣n đượm sách đèn dấu xưa
Gót hài ai nhẹ êm đưa
Tim ta lạc nhịp _ thuở… vừa cuồng si
Hững hờ người bước chân đi
Muốn chào. Thôi nữa ! C̣n ǵ, chào nhau !
Chừ thôi..,
Về ru mộng cũ muôn sau:
‘Đường Lê Lợi vẳng ve sầu phượng yêu’
T́nh riêng,
riêng những chắt chiu.

Hà Nguyên Lăng

 

 

art2all.net