hà nguyên lăng


 

VÔ CHIÊU

 

lệnh hồ xung
lệnh hồ xung
quên rồi chiêu 'vô chiêu' ?
thanh phong lưu lăng mặc cường triều
độc cô cầu bại tâm vô trước
vướng bận chi hề _bến hận bờ yêu

Lệnh Hồ
Lệnh Hồ
nhàn du nhẹ bước
doanh châu đón khách sáng
giao tŕ tiễn tiên chiều
ngoài ṿng cương tỏa vô câu thúc
động vọng chi hoài_hồn phách liêu xiêu ?

nhạc linh san
núi thiêng khuất bóng
huynh muội ngỡ ngàng
t́nh côi ôm riêng mối
t́nh nàng luống phủ phàng
nhớ, quên chi
để,
khuya sớm bàng hoàng !

doanh doanh
doanh doanh
thong dong hạc nội mây ngàn
mi cong hoạt họa
giang hồ tiếu ngạo vang vang

t́nh người mang mang
đất trời mang mang

Hà Nguyên Lăng


 

 

art2all.net