H Nguyn Lng

 

 

Vui Với Bnh Thường

 V em khng hề yu ti
Nụ hn khng nồng bờ mi
i n_đm sầu đng gi
Bn nhau nặng những r rời

Cớ sao em đến với ti
Phải chăng, v em lỡ? vội?
Rơm kh ngn bn than mồi
Lửa bng mấy chốc, rồi thi

Tnh ti tới lui bối rối
Gt thắt hoi sợi chỉ tơi
Ngoảnh ra chn chiều đ mỏi
Tc sương gi xa đường ngi

Em ơi! Đời c bao hồi
Bảnh mắt chưa trưa đ tối
Cao xa vuột tầm tay với
Bi bờ sng vỗ lở bồi

Em nh! Qun đi m sống
Buộc rng đen đỏ số trời
Kiếp người di tay mấy đỗi
Ha yn xin l nẻo cuối

Bnh thường vui sống, người ơi!

H Nguyn Lng


 

art2all.net