Hà Nguyên Lăng

 

 

Vùng lên

Cho

Một Việt Nam ngh́n sau

(Nhân biến cố Formosa)

 

Dai như chó nhai giẽ rách
Bọn Tầu khựa, Tầu phù
Không ngừng nghĩ độc sách
Xâm lược nước Nam ta

Khu công nghiệp Formosa
Phọt khói độc đặc trời
Ọc chất độc ngộp biển
Người bịnh, đói… ngoặc ngoèo
Cá chết śnh ngoác miệng

Con cá Vũng Áng ngốc nghếch
không cả tiếng đ̣i quyền sống,
nên con cá chết !

Con cá Vũng Áng không có những nắm tay đoàn kết
_tay xiết chặc tay, tay vung lên tiến về phía trước,
nên con cá chết !

Vịnh nước Vũng Áng vô tri
nên vịnh nước chết !

Vùng trời Vũng Áng vô cảm
nên vùng trời chết !

Bè đảng Việt công
táp lỡ miếng da trâu ninh nhừ
rước giặc vào nhà
Dưng Vũng Áng cho Tầu khựa tầu Phù
lập đặc khu tự trị Formosa,
Chém một nhát chí tử
Ngang lưng Việt Nam ta
Đảng cẩu nô không cắn, không sủa
Dung túng cho giặc thải xả chất độc hại
Hại trời
Hại biển
Hại chim hại cá
Hại người sống dở, chết dở
niêu treo_không miếng đỡ ḷng
thuyền úp_cùng đường xoay xở…
(Chưa hết,
Đại tội Cộng nô nghe ra phải kinh tâm ói mửa :
Bôi xóa, sửa chữa văn hóa, tôn giáo, lịch sử truyền thừa
T́nh nguyện tiên phong giúp Nga Tầu bành trướng
gây thảm họa binh lửa
Du nhập tà thuyết Mác Lê lỗi thời, quá lứa
Khiến xă hội đầy tội lỗi, rối bời, hồ đồ, nham nhở
Cưỡng chiếm đất đai dân oan không nơi ăn chốn ở,
Dâng Nam Quan Bản Giốc, dâng nửa phần Vịnh Bắc Bộ
Dâng luôn Hoàng, Trường sa, rước giặc vào Tây Nguyên,
Trí trá cho giặc chiếm đầu rừng, dọc biển
Xây dựng đại phố Chệt Trung Nam Hải, Đông Đô…
Rước giặc_mở toang ba hành lang phi chiếu khán
giúp giặc phục binh cùng giải quyết nạn nhân măn
Cấu kết, cầu cạnh Tầu đỏ mang quân đội, công an
sang trấn áp nhân dân ta nếu đấu tranh bùng nổ
…………..
c̣n ,
c̣n quá nhiều trọng tội của lũ tội đồ
tay sai Tầu Cộng, vẫn chưa tính sổ !!!)

Nầy, đảng cáo hồ !
Lịch sử đă cho thấy rơ
Phận tay sai chim chó,
cây cung, cái nỏ
đến lúc hết xài
bọn cường xâm
cũng sẽ bỏ xó, giết bỏ!

Nầy đảng cáo hồ!
Tội buôn dân bán nước
Phản bội Quốc Tổ
Bản án tru di
Đang điểm từng giờ
Khôn hồn biết điều
Sớm mau hồi đầu quay cổ.

Người Việt ta ơi!
Nếu không muốn một sớm một chiều
Tổ quốc bị sang tay cho Đại Hán
Nước mất nhà tan
Sống nhục sống khổ
Bị cùm chân gông cổ
Trai trở thành ưng khuyển
Gái trở thành đĩ điếm
sống lưu vong
trên chính quê cha đất tổ
Th́, xin đừng để:
Nước mất nhà tan
như
Hồi + Tạng + Măn + Mông
Cháu chắt lâu dần
quên cội quên tông, lông bông gốc rễ
Đừng để thêm một lần
bọn giặc Hán giết tha mặc t́nh:
Phụ nữ bị thẻo vú, đàn ông bị thiến dế
Trẻ con
xác bị tước xé
bị quẳng vào lửa đỏ
bị ném xuống giếng sâu
chết không toàn thi thể
Thức ăn, chất uống bị hạ độc
đúng theo thâm kế:
_tiệt diệt gịng giống Việt hết người kế thế.


Xin đừng để
tái diễn cảnh đời Bắc thuộc _ngàn năm nô lệ
Sống kiếp ngựa trâu
Lên non kiếm sừng tê, ngà voi, trầm, quế
xuống biển ṃ ngọc trai hiến tế
Sống phập phồng cụp mày lét mắt
Sống kiếp con giun, cái dế
Sống bị ngoại nhân
bắt quỳ phạt tập thể giữa trưa nắng gắt
Bị tát tai, bị giầy giép phang vào bản mặt
Hỡi ơi! Nhẫn chịu sống kiếp ươn hèn nô lệ
Làm sao khỏi bị bọn cường xâm, bị toàn cầu khi dễ
…….
Người Việt Nam ta ơi !
Nhất thiết phải vùng lên
cho con người Việt Nam
sống
không qùy gối
không bị bạo hành hạ nhục
Cho em thơ Việt Nam
Mắt đen má hồng
Sống đời sung túc
Cho lứa tuổi thanh xuân
Sống ngẩng đầu
Với nụ cười chan ḥa hạnh phúc.

Không c̣n cách ǵ khác hơn:
Nào, chín mươi triệu dân Việt Nam
Kết đoàn vùng lên,
Mau vùng lên.
_ Quyết tiến !
_ Quyết chiến !
Quét sạch Tầu Khựa Tầu Phù
cho đất+ trời+ biển
cho con người Việt Nam
Đời đời sống măi, c̣n măi với muôn niên

Hà Nguyên Lăng

 


 

art2all.net