h nguyn lngXin Em Thi L GiC phải em l gi
Cuốn my trời đi hoang
My lang thang đy đ
Gi my hoi lang thang

C phải em l gi
Gi hằng động chn my
My thnh mưa cuối nẻo
Em c động chn my ?

Xin em thi động gi
My thi ruỗi đường bay
Liu khuya em chung m
G thức hồn ta say.

H Nguyn Lng

 

 

art2all.net