h nguyn lng


 

Xin hy sống đi !

Người về đu? Người sẽ về đu?
Nại H trong đục ai sầu từ ly
Tử sinh mun thuở đến, đi
Xun tươi, đng ho cớ g buồn vui

Pht nầy 'đang' / khắc 'đang l ' đy
Nắng vờn gi l, bng my giữa trời
Buồn vui cng đẹp vợi vời
Sống đi, đừng để qua rồi tiếc vay

L bay...l vng bay / ai hay ?
Lượn lờ, ro rạt say ngy tn thu
Lng chia / thin địa mịt m
Tm v lượng mở phiu du 'đoạn,thường'

Chn khng mở khp mười phương
Tử sinh ,sinh tử min trường vng vo
Ngậm ngi toan tnh sầu lo
Trăm năm lỡ cuộc,so đo_đ rồi !

Sống đi !
no,
sống đi thi!

HNL

 

art2all.net