Hà Nguyên Lăng


X U Â N   M Ớ I

 Lăo thật rồi ư?_Tóc bạc phau
Bao năm mài kiếm dưới trăng sầu
Kiếm ṃn đến tận chuôi, bất thức
Ngữa mặt cười toang vỡ đêm thâu

Chuyện cũ đă rồi như cổ tích
Tṛ đời hư thực chẳng về đâu
Lớp lang khanh tướng tṛ sân khấu
Tùng, cắc_ mua vui mấy trống chầu

Xuân về bỗng thấy ḷng mới gội
Đời vui như nước dưới chân cầu
Thong thả chân trần êm cỏ mượt
Hồn thênh thang nhẹ cánh hải âu

Quẳng chuôi kiếm cũ về mông muội
Bến trăng xuân lăng tử hồi đầu
Bờ xưa soi mặt t́m dung diện
Bóng nhạn tan rồi theo bóng câu

HÀ NGUYÊN LĂNG

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net