Hà Nguyên Lăng

 

Xuân xưa: Đi, VềXuân nồng đằm tiếng ru êm
Ầu ơ! Nơi đó cỏ mềm gót ai
Gió nương nhẹ bước trang đài
Có không vạt nắng ươm dài bóng hoa

Tóc huyền lăng đăng mây xa
Nhạn vờn cuối nẻo hồng pha đầu gềnh
Xuân về ḷng vẫn buồn tênh
Ờ ra! _ Ta măi lênh đênh đất trời!

Chút t́nh xuân gửi đôi nơi
Nửa vương cơi tạm , vợi vời nửa quê
Trùng dương ngh́n dặm nhiêu khê
Xa xăm…Một cơi đi về, xa xăm…

Co tay tính nhẩm tháng năm
Long đong mấy độ kiếp tằm giăng tơ
Chiêm bao _ xuân óng vàng mơ
Thơm thơm hồng cốm tuổi thơ : đi, về.


Hà Nguyên Lăng
 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net