hà nguyên lăng

 


Y Cựu
(thơ họa: từ bài thơ Y Cựu của TTLH)
 


hoa anh đào bạt ngàn
bên ḍng Potomac vẫn đó
người c̣n, mất sá ǵ
chỉ,
những thân xác phù du

đêm qua
đ́nh tiền
hoa lại nở*
em thấy không
mạch sống vẫn chuyển luân
xuân, hạ, thu, đông...rồi xuân

xin em vững tin
tôi, em chưa một lần sinh
nên
không bao giờ mất
từ mông lung
mạch sống vẫn tuôn chảy không cùng

sáng nay
bên bờ Potomac, Maryland
hoa anh đào lại rộ nở đón xuân

đất và trời
em và anh
lại cùng ngắm những cánh hoa hồng thắm

ôi! những cánh hoa anh đào
từ muôn thuở
trở về
vẫn thế
vẫn đẹp năo nùng .

Hà Nguyên Lăng


*đ́nh tiền tạc dạ nhất chi mai
(Măn Giác Thiền Sư)Y CỰU
Trần thị LaiHồng

Gió phương Đông vừa lại
ngàn mặt hoa hồng rạng rạng cười
Anh Đào
xưa rộ rỡ
bạt ngàn
tươi mươi
mừng Xuân và tôi
cùng trở lại
sau những tháng dài băng giá lạnh
chốn cũ
vang vang ngàn lời oanh
líu lo lảnh lót chuyền cành
trời xanh ngăn ngắt
ḍng Potomac trong vắt
khói sóng lao xao
long lanh mạch sống tự nguồnđào
sông nước đó
cảnh sắc này
y cựu
tôi lạc bầy
có thương cây nhớ cội
mà người xa rồi
tội lắm
tôi ơi
chữ t́nh từng xẻ làm dôi
mà nay mỗi đứa mỗi nơi đoạn đành…

Đất lành Maryland
26- IV-2011
 

 

art2all.net