hoa cát phan văn

 

 

DÁNG NGỌC

 

 


Trăng nghiêng soi bóng chiều hôm
Trăng phai mái tóc sương c̣n ngân nga
Mây ngàn lơ lững về qua
Cung đàn ngân trỗi bóng hoa thẹn thùng
Trăng mơ yễu điệu không trung
Gương treo đầu núi tơ nhung ánh vàng
Sương đêm ngào ngạt hương ngàn
Vấn vương xao xuyến thục trang diễm kiều
Trăng giăng giăng vọng âm triều
Biển trùng sống động mỹ miều bến xuân
Thời gian gơ nhịp chuyển luân
Nơn nà ngọc nguyệt chưa từng phôi pha
Nửa đêm hương mát về qua
Ngọc lan theo nhẹ ánh hoa dịu huyền

Hoa Cát


 
art2all.net