Hoàng Tá Thích

 

 

Cơi vô thường.

 

Ha ha ! nghĩ cũng buồn cười,
Mới đây nhớ lại vừa ngồi cùng ta.
Thế mà chỉ một sát na,
Hắn đă biến mất, tách xa cơi đời.
Một nơi nào đó xa vời
Cũng chẳng biết hắn đang ngồi với ai.
C̣n, mất là chuyện dài dài,
Đứa nào ở lại nhờ trời cho thôi.
Thế nên c̣n lại cuối đời,
Sân si hờn giận nên thời bỏ qua.
Có chi cũng cứ cười xoà,
Coi như không đă xẩy ra chuyện ǵ.
Thương được th́ cứ thương đi
Cho hơn là nhận, cầu chi ở người.
Trên môi luôn nở nụ cười,
Thân tâm an lạc cuối đời vô ưu.

Hoàng Tá Thích

 

 

Trang Hoàng Tá Thích

 

art2all.net