HONG THỊ BCH H


 

NGHE BIỂN HT
 

 

 

Cảm ơn anh đ dnh bao nhung nhớ
Cho bng hnh trn bi biển năm nao
Sng cao tro đuổi theo nắng chiều h
C đi bng vui đa trn bi ct

Rồi anh bảo tựa vo anh nghe biển ht
Khc tnh ca dnh đi lứa yu nhau
Biển ht rằng mong mi đến ngy sau
Tnh yu ấy vẫn xanh mu biển gọi

Anh m st th thầm i ! thật khẽ
Ni yu anh! Em nh hy cng anh!
Ma xun về khi lộc biếc đầy cnh
Mnh hạnh ngộ cau trầu nn duyn mới

Rồi chia tay... cũng với nhiều biến cố
Nhưng đi mnh khng nỡ để cch xa
Dẫu giờ đy thăm thẳm mấy sơn h
Nhưng tnh ấy vẫn mượt m tha thiết

 


 

 

art2all. net