HONG THỊ BCH H


 

 

NHỎ VẪN RỨA!


 

Nhỏ vẫn rứa tc thả di o tm
Cho hồn anh bịn rịn buổi ra về
Dẫu giờ đy đ lạc bước xa qu
Anh khắc cốt một bng hnh trong dạ!

Dng dấp em l một thời l của mạ
Cũng nhu m , vn kho chuyện gia nương
Rất đảm đang nh cửa đến ruộng vườn
Để anh nhớ mạ v em đến rứa

Anh tha thiết với tnh qu xưa bởi
Nhớ mạ chiều thấp thong ng hng cau
Chn thoăn thoắt việc trong ấm ngoi m
Như em đ dng hnh xưa của mạ.


Huế ngy 16/ 01/2020
Bch H


 

 

art2all. net