HONG THỊ BCH H

 

 

THANH TR NGUYỆT BIỀU

 
Cuối hạ rồi anh nhớ nh đừng qun!
Bước vo thu- ma thanh tr ngọt lịm
Đất Nguyệt Biều thơm đặc trưng cy tri
Vị ph sa v dng nước sng Hương

Bưởi Nguyệt Biều, Lương Qun xứ mnh thương
Ngọt ngo lắm! Đường ln anh đừng ngại
Cầu Gi Vin đi hơn hai cy số
Một ngi lng bn tả ngạn Sng Hương


Người Nguyệt Biều d một nắng hai sương
Rất thơm thảo, hiền lnh v chăm chỉ
Ruộng Đồng Di- Thi Nguyệt Biều c tiếng
Năm trăm năm rồi- ngi thủy tổ khai canh


Em sẽ chờ anh ngay bn dưới cầu Ln*
Bờ Nam cầu Gi Vin- tấm lng son em đợi
Anh cứ ln khng cần chi nghĩ ngợi
Hương bưởi, thanh tr đầu thng chn...tới rồi anh!


Huế ngy 25/7/2019
Hong Thị Bch H


 

art2all. net