HONG THỊ BCH H

 

 

SCH MỚI

 

TRUYỆN NGẮN, TY BT

BNH LUẬN VĂN HỌC TẬP 3

 

 

VĂN

 

ANH TI

ẤN TƯỢNG VỚI PHIM "BỐ GI" CỦA TRẤN THNH

BI THƠ "C THỂ" CỦA TRẦN DZẠ LỮ

BI THƠ "KHC HT TNH RƠI" CỦA CA DAO

BI THƠ "KIỀU NỮ" CỦA TRẦN DZẠ LỮ

BI THƠ " NGỒI LẠI KHI HƯƠNG" CỦA TẦN HOI DẠ VŨ

BI THƠ " NỤ HN CỦA G KHỜ" CỦA TRẦN DZẠ LỮ

BI THƠ "RĂNG CỨ ĐI THƯƠNG HUẾ" CỦA TRẦN KIM ĐON

BI THƠ "THƠ VIẾT CHO VỢ KHI Ở BI BIỂN VŨNG TU" CỦA TRẦN DZẠ LỮ

BI THƠ "TC TRẮNG" CỦA BI HONG LINH

BI THƠ "TRUYỆN NGƯỜI LƠ ĐNG" CỦA TẦN HOI DẠ VŨ

BI THƠ "VẪN MI L EM" CỦA TRẦN KIM ĐỊNH

BẾN ĐỖ NO CHO EM?

BIN BẢN THẶNG DƯ - ĐAU ĐU NHỮNG PHẬN NGƯỜI

BNG CC XANH

BI NGI XC ĐỘNG VỚI THƠ L THỊ I NIỆM VIẾT TIỄN TRẦN DZẠ LỮ

CẢM ĐỘNG VỀ MỘT CU CHUYỆN TNH

CU CHUYỆN SNG CHỦ NHẬT

CHẤT LIỆU CUỘC SỐNG V TƯ TƯỞNG THẪM MỸ

CH NGHĨA CƯỚI VỢ

CHUYỆN TNH THỜI XA VẮNG

TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN AN BNH

CHỊ XU CỦA TI

CHỢ TRUYỀN THỐNG MỞ LẠI - NIỀM VUI CỦA NGƯỜI NỘI TRỢ

C MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ

CI DƯƠNG GIAN ANH CN NỢ MỘT CHỮ HIẾU

C HAI SM

CƠ DUYN NO ĐƯA ANH ĐẾN VỚI THƠ

" CŨNG MAY L BA MẸ NGHO ĐỂ CON BIẾT TIỀN LM RA KH "

ĐẾN VỚI BI THƠ "THƯƠNG NHỚ MẸ" CỦA TC GIẢ BEN OH

ĐẾN VỚI BI THƠ HAY CỦA CỐ THI SĨ HONG NHUẬN CẦM

ĐẾN VỚI THƠ CỦA TC GIẢ BI HONG LINH

ĐỌC "CẢM NHẬN VỀ VẺ ĐẸP VĂN HA VĂN NGHỆ DN GIAN" CỦA L XUN

ĐỌC "HUẾ TRONG TIM TI" CỦA HONG TRỌNG BƯỜNG

ĐỌC LẠI "VNG TAY HỌC TR" SAU SU MƯƠI NĂM TC PHẨM RA ĐỜI

ĐỌC "NHẶT L M THƯƠNG DUYN PHẬN MNH" CỦA HONG TRỌNG BƯỜNG

ĐỌC NHỮNG VẦN THƠ CHO MẸ

ĐỌC TẢN VĂN "LOA KN TRẮNG ĐỢI ANH" CỦA PHẠM THỊ DIỆU THU

ĐỌC TRUYỆN "CƠN GI BN BỜ VỰC CỦA TRƯƠNG VĂN DN

ĐỜI L THONG CHỐC

GIẬN KẺ BẠC TNH

HNH TRNH CỦA "NHỊP ĐIỆU VIỆT" ĐANG ĐẾN RẤT GẦN

HỒN CỐT HUẾ TRONG TRUYỆN KHẢO VỀ HUẾ

LẠM BN VỀ GIỌNG NI

L HỮU MINH TON BƯỚC VO THƠ BẰNG LNG YU MẾN V TNH ĐẮM SAY

MN BNH CANH CỦA NGOẠI

MNG MỘT TẾT - XEM PHIM "MAI"

MỘT NỮ LƯU XỨ HUẾ VỚI TRUYỆN KIỀU

MƯA BUỒN RƠI XUỐNG PHA HONG HN

NGY MAI TRỜI C SNG?

NGHỆ THUẬT TẢ CẢNH TRONG TRUYỆN KIỀU

NGUYN BNH VỚI TẬP THƠ  "HOA VNG TRN O XANH"

NGUYỄN THANH: MỘT NGƯỜI TI HOA Ở NHIỀU LNH VỰC

NHN ẢNH, MỘT THIN TRUYỆN HẤP DẪN

NHỮNG MẢNG MU CUỘC SỐNG QUA NGN NGỮ HỘI HỌA CỦA LA THANH HIỀN

NỖI M ẢNH CỦA ĐỈA BNH LỢI NGY XƯA

NỔI ĐAU CH PHO

NỤ HN KHNG NGỌT NGO

NƯỚC TRN LY

SI GN ƠI! TI HỨA

SI GN VỪA ĐI QUA "CƠN BO" ĐANG TỪNG BƯỚC HỒI SINH

SUY NGẪM, CHIM NGHIỆM NỖI VUI BUỒN TRONG "CƠN MƠ CHIỀU"

SỨC SỐNG DIỆU KỲ V SỰ NHIỆM MU CỦA TNH YU

"TA NHƯ VIN Đ CN LĂN" - TẬP THƠ TNH KHNG TUỔI

TẠI NGƯỜI MUA LẤY NHỮNG ĐA ĐOAN

TẤM LNG NGƯỜI VỢ CŨ

TẤM LNG TRUNG TRINH

TẦN HOI DẠ VŨ - HỒN THƠ DẠT DO ĐA CẢM

TẾT SẮP VỀ! TI LẠI NHỚ TẾT XƯA ( Diễn đọc : Mạnh Hng;  Nguyễn Ti )

THAO THỨC VỚI " NỖI NIỀM VỚI HUẾ " CỦA HONG TRỌNG BƯỜNG

THE RHYTHM OF VIETNAM - V THỊ NHƯ MAI

THƠ DZẠ LỮ KIỀU RẤT THỰC, RẤT ĐỜI V CŨNG RẤT NGỌT NGO, LNG MẠN

THƠ TNH V NGƯỜI VIẾT TNH THƠ

THƯƠNG GỪNG CAY MUỐI MẶN ( Giọng đọc: Nguyễn Ti  )

THƯƠNG MI NỤ QUỲNH HƯƠNG

"THƯỜNG DN HỒI K" CỦA NGUYỄN THU HẢI

THƯỞNG THỨC BNH KHỌT, BNH XO MIỀN TY

TM HIỂU ĐỜI SỐNG X HỘI SI THNH V CC TỈNH ...

TNH YU QU HƯƠNG TRONG THƠ TRƯỜNG HẢI

TNH YU V TỘI C

TI ĐI BUN V NHỌC NHẰN MƯU SINH

TRẦN DZẠ LỮ - HỒN THƠ NỒNG NN LNG MẠN

TRẦN DZẠ LỮ VỚI " KIẾP SAU LẤY VỢ HUẾ "

VI KIẾN NHỎ VỀ PH BNH THƠ

VẺ ĐẸP TNH TỨ TRONG THƠ THIN DI

VỀ TUYỂN THƠ TNH NGƯỜI

VỀ VỚI KINH BẮC QUA VĂN TRUYỆN CỦA TRẦN THANH CẢNH

VIẾT TRONG NGY MỞ CỬA MẢ CỦA ANH,  NGƯỜI ANH THI SĨ TRẦN DZẠ LỮ

VỚI BI THƠ "CHO MA HIẾU HẠNH"  ( Đọc v ngm: Mạnh Hng )

 

 

THƠ

 

ANH VẪN NHỚ

ẤM LNG VỚI THƠ

ẤU THƠ TRONG TI

BI THƠ GỞI LẠI BAN M

BAO ĐIỀU THA THIẾT

BẾN NHỚ  ( Mạnh Hng diễn ngm )

BUNG

BƯỚC VIỄN DU

CHẠM VO KỶ NIỆM

CHỈ CẦN ẢO ẢNH ( Mạnh Hng diễn ngm )

CHỈ EM THI

CHỈ L RĂNG KHỂNH

CHIỀU MUỘN ( Mạnh Hng diễn ngm )

CHIỀU QUẢNG TRỊ NHỚ ANH  ( Mạnh Hng diễn ngm )

CHIỀU QUẢNG TRỊ NHỚ ANH  ( Nhạc Trường Tử Ka; Trc Bạch diễn ngm )

CHỚM HẠ RỒI

CHT HƯƠNG XƯA ( Phong Thủy diễn ngm )

CHUYỆN TRĂM NĂM KIẾP SAU XIN HON TRẢ  ( Mạnh Hng diễn ngm )

CI NHỚ  ( Mạnh Hng diễn ngm )

C B NH BN

DỐC TNH

ĐỢI NGƯỜI VỀ GHP NỐT NỬA VẦN THƠ

ĐỪNG NI LỜI SAU CUỐI / MẢNH TNH CHUNG LƯU GIỮ

EM Đ RỜI XA HUẾ

EM SẼ VỀ!

Em sẽ về  /  Huế trong tm tưởng /  Dịu dng mu tm huế

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

GIAI ĐIỆU ĐN BẦU

GIẤC MƠ TRƯA

GIỮ GIM EM

GỬI HUẾ CHO ANH

GỞI TẶNG NGƯỜI XA HUẾ

GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ

GƯƠNG MẶT DĨ VNG  ( Mạnh Hng diễn ngm )

HẸN GẶP NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT MA ĐNG

HẾT NĂM

HỒN HUẾ / NGOI HUẾ

HUẾ BY CHỪ VẪN RỨA/ QUA ĐẬP Đ / TNH CUỐI CHO NGƯỜI

HUẾ MƯA

HƯƠNG TNH

HƯƠNG VỊ QU NH

HƯƠNG YU NGY CŨ

KNH TIỄN NH THƠ TRẦN DZẠ LỮ

LỜI THƯƠNG GỞI HUẾ

LỜI YU THƯƠNG

 MU TM EM YU ( Mạnh Hng ngm / Cao Vinh Trương phổ nhạc Mu Hoa Khế )

MỐI TNH THỜI O TRẮNG / CHIỀU MƯA KỶ NIỆM

MỜI ANH VỀ THĂM HUẾ

MƯA

MƯA SI GN ... NHỚ HUẾ

NẾU BIẾT TRƯỚC

NGY LỄ TNH NHN

NGHE BIỂN HT

NGI NH CUỐI PHỐ

NGƯỜI ĐU BIẾT L TA Đ SAY

NHẮN VỚI NGƯỜI EM

NHỎ VẪN RỨA

NHỚ HUẾ  ( Phong Thủy diễn ngm )

NHỚ MA THU CŨ

NI VỚI MNH NHỮNG NGY THNG XA XƯA

NỖI NHỚ ĐEM HONG

I LNG TỬ!

I TNH YU

ƠI THNG MƯỜI HAI

QUA ĐẬP Đ ( Mạnh Hng diễn ngm )

QUY LAI YN BNH

RẤT CẦN ANH TRN PHA NHỮNG VẦN THƠ

SNG NI NGHE BO VỀ NGOI NỚ

TẠM BIỆT HUẾ ( Mạnh Hng diễn ngm )

TẠM BIỆT HUẾ THƯƠNG

TẠM BIỆT HUẾ / EM Đ RỜI XA HUẾ / CI NHỚ

TẤC LNG GỬI LẠI

TẾT LẠI VỀ

THA THIẾT ĐỂ M CHI

THNG CHẠP CẬN KỀ

THNG CHẠP RỘN RNG ( Mạnh Hng diễn ngm )

THANH TR NGUYỆT BIỀU

THƯƠNG HỌC TR

THƯƠNG NƠI ẤY MA ĐNG  ( Mạnh Hng diễn ngm )

THƯƠNG RẤT NHIỀU (Nhạc Mộc Thing )

TNH CUỐI CHO NGƯỜI  ( Mạnh Hng diễn ngm )

TNH MUN KIẾP

TNH TRI KỶ

TNH YU V NỖI NHỚ

TI YU THƠ

TỰ TRO

VI LỜI CHO EM

VẪN VẸN NGUYN TNH TRONG CNH THƯ

VỀ HUẾ ĐI ANH  ( HUẾ NHỚ ANH: Nhạc Phan văn Thnh / Trc Bạch diễn ngm )

V RĂNG?  (Nhạc Mộc Thing )

XA RỒI

XIN HY QUN

XIN LỖI CỐ NHN  (Nhạc Mộc Thing )

XIN LỖI HUẾ GIM ANH  (Nhạc Mộc Thing )

 

 

 

CHM THƠ

Chm  thơ #4

 

BCH H QUA NHẬN ĐỊNH CỦA NGƯỜI ĐỌC:

 

NINH GIANG THU CC:

NGƯỜI ĐN B CHUYN CANH ĐO XỚI CNH ĐỒNG VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM

NGUYN BNH: ĐI DNG CẢM NHẬN VỀ "MẮC NỢ MA ĐNG"

NGUYỄN THU HẢI: NGƯỜI NỮ "THIỆN XẠ" THẠO CẢ HAI TAY"

TẦN HOI DẠ VŨ: NGƯỜI MẮC NỢ MA ĐNG HAY MẮC NỢ TNH YU ?

TRẦN DZẠ LỮ:  HONG THỊ BCH H, NH BNH LUẬN VĂN HỌC CỦA XỨ THẦN KINH

V CHẤN:  ĐỌC "MẮC NỢ MA ĐNG" CỦA HONG THỊ BCH H

 

 

art2all.net