HONG THỊ BCH H

 

 

 

VĂN

 

BI THƠ "C THỂ" CỦA TRẦN DZẠ LỮ

BI THƠ "KIỀU NỮ" CỦA TRẦN DZẠ LỮ

BI THƠ "THƠ VIẾT CHO VỢ KHI Ở BI BIỂN VŨNG TU" CỦA TRẦN DZẠ LỮ

BI THƠ TC TRẮNG CỦA BI HONG LINH

BI THƠ "VẪN MI L EM" CỦA TRẦN KIM ĐỊNH

TẦN HOI DẠ VŨ - HỒN THƠ DẠT DO ĐA CẢM

TRẦN DZẠ LỮ - HỒN THƠ NỒNG NN LNG MẠN

 

 

THƠ

 

ƠI THNG MƯỜI HAI

TI YU THƠ

 

 

art2all.net