hoàng xuân giang

 

 

 

 

NHẠC

 

 

Đôi khi

 

Lời xưa em khấn nguyện

 

nhờ em giữ lấy t́nh ta

 

Nỗi buồn chưa quen

 

quê nhà xa xăm

 

trăm năm tiếng cười

 

 

 

art2all.net