h o n g x u n s ơ n

 

 

ăn m giữa chợ
 

Tranh Vasily Vasilievich Vereschagin 1842-1904

 


Rồi tất cả cng vẹo xiu
những chn đi bộ
những liều thuốc m
ba vạn giới
một sanh cầm
người mắng người giữa hm n
thụ hnh
ng xem sắc (phải) diện mnh
soi v bng
đợi
u minh nhiếp hồn
những ci tranh. bắn. thực phồn
vo quỹ đạo rỗng
vo khn ngoan tr
rồi tất cả
chỉ một d
khng sinh cũng diệt
khng m cũng
đui


h o n g x u n s ơ n

4.11.20
@7:49PM

 

 

 

art2all.net