h o n g x u n s ơ n

 

 

buổi sng. giời. v bạn


để ta cng nhau nhập bọn nh
mắt liếc mi cười
lanh chanh ca ht
nhịp sật sừ tri đất
rồi dậm chn theo cơn sung mn
dưới vm họng ti vi
sấm ngy
biển sng l m
con đường np đu đ trong tuyết
lệt bệt tới
buổi sng những ci đầu chong chng
xoắn xt tc mai
mở ra hộ chiếu
c ph bột khng đường
snh. quện
trộn ốc miu một ngy ph thủng
giảm ngọt cho đời bớt tho
những cuốn sch tự lốt một mnh
tự kiu trong kẽ ngch ảo.                   thời gian
bụi
v bặm
l mu v cớ của giận hờn
mắt hoe đỏ ngạnh thời kh
bụi lớp dy ln yu thương thuở tay nồng cọ quẹt
ci gc bn thốc tới xương vai
mặc thoi ha cơ vị
mnh vẫn nằm tư thế thở bụng phập phồng
gnh chịu cơn mơ
thốn trn gai lửa
ht                  một hai
thở pho
bay                              ci gi

diễm phc buổi sng c người nằm bn cạnh
ph một hơi thở ấm


hong xun sơn
29 nov. 2016

 

 


art2all.net