h o n g x u n s ơ n

 

 


C N H  H O A  N U  G I

Trong gam lạnh những chiếc mầu
đổi thay
như o phai mau
đường chiều
ma mng nhn chiếc gậy xiu
rồi đi như thể nước liều mu mơ

khc thiều bần bật

một chữ một chữ
bến
bờ
l đu
người đừng giục n qua mau
cng tư rồi cũng nu cầu lặng thinh
ka xem
mạch nước khua tnh
cht sao mờ. tỏ
từ đinh ninh về
t nhiều cng lạc hương m
mi oan tri giũ cu thề kiếp mai

hong xun sơn
[4:05 am]
30 thng 5 hai mươi


~~))O((~~

 


C Ỏ  K H U Ấ T  L Ấ P

Lu lu nhớ buộc tc ln
để cho vầng trn khỏi qun mơ mng

Anh t trn bnh nguyn trn rộng
trợt xuống chơn my thủy thảo
đắm mặt trời trong một vnh đai tỏa sng
chiu quang v những đui chim huyền ảo

Chim. rồi cứ bay đi
mặt trời ở lại
r r
tc
ru


h o n g x u n s ơn
juin 2020

 

 


art2all.net