h o à n g x u â n s ơ n

 


CAPRI, C'EST FINI

Hervé Vilard
 

 

 

MAI SAU THÔI ĐĂ HẾT - Lời Việt: Hoàng Xuân Sơn
 

Thôi chia tay nhé em yêu!

Thương yêu xưa ôi! đă hết!
Thôi chia tay nhé em yêu -

Hẹn thề đầu măi hằn sâu
Thôi chia tay nhé em yêu -

Mầu trời chiều t́nh buồn theo
Sao em yêu nỡ quay mau -

Ôi! bao nhiêu là sầu đau

Mai sau, thôi đă hết -

Thắm thiết bên nhau một ḷng - Mải miết chân vui t́nh hồng
Mai sau, không trọn kiếp -

Cuối phố thân yêu - Chiếc bóng cô liêu - Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đă hết -

Thắm thiết bên nhau một ḷng - Mải miết chân vui t́nh hồng
Mai sau, không trọn kiếp -

Cuối phố thân yêu - Chiếc bóng cô liêu - Xa nhau thật rồi.

Thôi chia tay nhé em yêu!

Nghe như trong cơn dông băo
Thôi chia tay nhé em yêu -

Dù t́nh c̣n thương mầu áo
Thôi chia tay nhé em yêu -

Một lần này, ngàn đời sau
Giọt lệ nḥa mắt đêm thâu -

Xin cơn mưa về thật mau

Mai sau, thôi đă hết -

Thắm thiết bên nhau một ḷng - Mải miết chân vui t́nh hồng
Mai sau, không trọn kiếp -

Cuối phố thân yêu - Chiếc bóng cô liêu - Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đă hết -

Thắm thiết bên nhau một ḷng - Mải miết chân vui t́nh hồng
Mai sau, không trọn kiếp -

Cuối phố thân yêu - Chiếc bóng cô liêu - Xa nhau thật rồi.

Thôi chia tay nhé em yêu!

Nơi ta yêu nhau đắm đuối
Thôi chia tay nhé em yêu -

Lời tạ t́nh cho lần cuối
Thôi chia tay nhé em yêu -

Cuộc t́nh đầy c̣n bao nhiêu?
Qua cơn mê những năm xưa -

Ta đưa nhau vào mộng mơ

Mai sau, thôi đă hết -

Thắm thiết bên nhau một ḷng - Mải miết chân vui t́nh hồng
Mai sau, không trọn kiếp -

Cuối phố thân yêu - Chiếc bóng cô liêu - Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đă hết -

Thắm thiết bên nhau một ḷng - Mải miết chân vui t́nh hồng
Mai sau, không trọn kiếp -

Cuối phố thân yêu - Chiếc bóng cô liêu - Xa nhau thật rồi.

Mai sau thôi đă hết, đă hết . . .

CAPRI, C'EST FINI - Hervé Vilard
 

Nous n'irons plus jamais,

Où tu m'as dit je t'aime,
Nous n'irons plus jamais,

Tu viens de décider
Nous n'irons plus jamais,

Ce soir c'est plus la peine,
Nous n'irons plus jamais,

Comme les autres années;

Capri, c'est fini,

Et dire que c'était la ville de mon premier amour,
Capri, c'est fini,

Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
Capri, c'est fini,

Et dire que c'était la ville de mon premier amour,
Capri, c'est fini,

Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.

Nous n'irons plus jamais,

Où tu m'as dit je t'aime,
Nous n'irons plus jamais,

Tu viens de décider
Parfois je voudrais bien,

Te dire recommençons,
Mais je perds le courage,

Sachant que tu diras non.

Capri, c'est fini,

Et dire que c'était la ville de mon premier amour,
Capri, c'est fini,

Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
Capri, c'est fini,

Et dire que c'était la ville de mon premier amour,
Capri, c'est fini,

Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.

Nous n'irons plus jamais,

Mais je me souviendrais,
Le premier rendez-vous,

Que tu m'avais donné,
Nous n'irons plus jamais,

Comme les autres années,
Nous n'irons plus jamais,

Plus jamais, plus jamais.

Capri, c'est fini,

Et dire que c'était la ville de mon premier amour,
Capri, c'est fini,

Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
Capri, oh c'est fini,

Et dire que c'était la ville de mon premier amour,
Capri, c'est fini,

Je ne crois pas que j'y retournerai un jour

Capri, c’est fini, fini . . .


 

 

Mời nghe

Capri C'est Fini ( Hervé Vilard)

 

 

 

art2all.net