h o n g x u n s ơ n

 

C Đ Ơ N

Khi ti uống đỏ nghe phừng
M em uống trắng bỗng dưng cười cười
Phải chừng mắt liếc đu nơi
Ka con bướm dại ngoi trời lại bay
Cc cu đu giữa ban ngy
Em trắng ti đỏ mnh say chờn vờn
Chợt bng mnh giữa c đơn
C nhau nu ko nỗi buồn hm nay

)(
h o n g x u n s ơ n
24.5.24

@hxs.poissondavril23
 


 


art2all.net