h o n g x u n s ơ n

 

 

đng thử

 

tuyết thở qua sn củi
trắng xa một trời đng
nghe hang hc trm kn
mơ đm bếp lửa hồng

lửa ngm rồi vạn dặm
đường xa đường xa qu
ai quynh vnh khăn gi
pha hừng đng no nề

tuổi sớm đi rất sớm
tuổi gi treo bng lu
cy trn đầu lộn ngược
xui hưng phế bắc cầu

con su trong mũi chch
lũ chuột xm bất tường
cứng đ. v phương nhch
một hiệu ứng t lung

thanh đồng rnh một qung
h cng ru tc di

hong xun sơn
4 dec. 2015

 

 


art2all.net