h o à n g x u â n s ơ n

 

 

giác quan dự pḥng

                          tặng phạm đoan trang
đề pḥng có ai bịt mắt
ḿnh nghe bằng tai của trời
đề pḥng có ai bịt mồm
ḿnh nói bằng lời của gió

có ai lăm le đốn chặt
cây rừng và tay chân người
lo ǵ. ḿnh sẽ chống nạng
rao giảng t́nh thương khắp nơi

có bọn rập ŕnh hút máu
ḿnh sống bằng thập tự đời
đàn vác trên vai khổ nạn
là c̣n xương thịt người ơi

hoàng xuân sơn
tháng ba mười chín
 


art2all.net