h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

 

 

hợp âm 3


ngă ba
là ngă ba nào
hàng xanh đă luỵ
hàng rào đă thưa
chừ th́
xấp xỉ ngày xưa
bọn ḿnh 3 đứa
già nua thiệt rồi
thôi
cứ nghĩ lung một hồi
biết đâu hàng họ
c̣n rơi rụng
vềnhư

chai đỏ. chai trắng
đung
đưa
mà ḿnh th́ cứ cợt đùa như lai
bằng hữu vang như tiếng cười
như giọt mắt. chực
khóc người xưa sau
như tiếp liên một nhịp cầu
v́ sông đă quỵ
v́ mầu đă hư
bây giờ kể chuyện phù du
rồi ôm thực tế
vào mù sương
dâng


hoàng xuân sơn
25 nov. 2018
[một ngày mưa tuyết. quán Hồ Gươm.
với Cao Vị Khanh, Hồ Đ́nh Nghiêm. thiếu Vũ Hoàng Thư]

 

 


art2all.net