h o n g x u n s ơ n

 

 

L Ơ I  L Ả

                           Ảnh Ng Hữu Hng

Khi em đeo vnh khăn tuế nguyệt
tất cả thng năm rực ln thần sắc một ma thu cũ
thu chưa bắt đầu
từ ma thu chết
cớ g bng hoa du mặt đ
xun cn đứng mi dưới bầu trời nuối đng
ma hạ rồi sẽ qua
ci nng sẽ ha tan sự cch ly v cớ
[Thời của n hong dịch lệ ]


Ti đứng rất lu nơi một xẻo vườn
một mảnh thất thần cy ro v định
đất chợt bng nhng lấm lt mưu sinh
ti vi sinh
loi su bọ vẫn cn thở kh dưới chiếc khẩu trang thời kh
tn l mục chưa biến thi sinh phần
ka tiếng chim
tiếng chim
bay vt khoảng khng


Hong Xun Sơn
18 mai 2020 [10:45 am]
 

 

 

 

 


art2all.net