h o n g x u n s ơ n

 

 

mưa

 

một bi mưa cũ

bước qua thng su
                                  mưa
rồi
khoanh tay ở một thế ngồi
nghe mưa
năm ny. cng với năm xưa
năm no cũng c một ma trng mưa
ước chi tnh được trng ma
ci che                          nắng
để mưa
              chng
chnhthng su trời lại mưa*

đu lưng đụng cổng nh trời
day qua thng su mưa rơi dầm dề
thng g cn lạnh m m
mưa khum tay vọc nước về lụt sn
phải tri đất nng ln dần
hay tnh đ nguội từ ln l buồn?
by giờ mộ địa tha phương
mưamưa chữ thập bay luồn dưới thn

hong xun sơn
1 juin 2019

*Thng Su Trời Mưa - Hong Thanh Tm, ca khc
art2all.net