h o n g x u n s ơ n

 

 

mường tượng về chn dung. v tc phẩm

cu ca dao no cũng gợi nhớ
cu ca dao thời đại chẩy theo sng
băng qua nhịp cầu
nn n đi về kiếp đời sầu tư hằng h v lượng
qua sng l một nhịp cầu
qua ti l một kiếp sầu v chung

ti nhớ ng gi ấy
tc trắng. rịn
m m vạt đời thiu thỉu
miệng mếu. cười điệu buồn chu phi
tiếng trống vẫn bập bng đu đ
trong đi mắt tinh anh mầu thơ sng
lục bt tỏa m rền
qua rừng tre nghe sấm dậy

si hoang đồng nội giờ đ xa bầy
ti vẫn nhớ
mường tượng ra ng gi bạc tc ấy
tay cầm đa hồng đi trong gi bấc
nghe tuổi sương ch cng gi
theo chn trẻ nhỏ đồng xanh
về thăm lại bầy dế trũi ngy ấu thơ
chc ng gi lặng ngắm bnh yn
nơi tặng phẩm của rừng

 R Ừ N G T R E
Tiễn biệt Hoi Khanh

Thi về
sấm động rừng tre
l xuyn tm
mật
l đ thn nghing
chao ơi
        lu qu
                  diện tiền
e ba vạn quyển
nghn thin
một tờ
đầu đời
ở vậy rất thơ
xế đời ở vậy
rất bờ bến
trnghong xun sơn
novembre 2003 - mars 2016


art2all.net