h o n g x u n s ơ n

 

 

N G U

 

 


Giả sử anh được thất tnh
để tưởng tượng ma ngu c thật
người bạn viết cu thề tự vẫn
anh thấy vầng trăng
hớt hải trn ngn tay
v chiếc đn c
chm su lưới sng

Lm sao lũ quạ
vẫn đen giọng khn
thng bẩy sng thức dậy lm mưa
ướt bạc những con đ
sang ngang khng cn chuyến
hẹn thề nu những cơn mưa
lạc cng tc gi

Giả sử anh được thất tnh
chui rc vo khoảng khng
đi chn c khu của bạn
anh mượn chiều thu
đi cng l mắt
về những khu rừng cổ tch
chn lời nguyền phục sinh
từ my trầm lục ẩm

Giả sử anh
                 giả
sử
                       anh
thấm vo anh

huyền
hoặc


h o n g x u n s ơ n
14 thng 8, năm 21


* * *


mượn vi từ Trần Thị Cổ Tch, Trịnh Cng Sơn, Phan Như 

art2all.net