h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

 

ngọ về


ngựa. th́ ngựa
một chút
chơi
con ngựa thượng tứ
vẽ vời

hoa
tôi bận áo khoác màu da
đội tóc màu bạc
la cà với
tôi
bạn
c̣n dăm mống
lơi khơi
thiệt xa. gần
thiệt?
nhủ trời muốn mưa
lạy trời
ướt nhẹp ngày xưa
ngày xửa c̣n biết
cười
đùa
như nhiên

hoàng xuân sơn
tháng 12.2018

 

 

 


art2all.net