Hong Xun Sơn

 

 

Xin nhấn vo tựa đề để tải nhạc về:

M A  T H U  C H O  E M

 

Nhạc v lời: Ng Thụy Min

Tiếng ht: Hong Xun Sơn

 

 

Em c nghe ma thu mưa giăng l đổ
em c nghe nai vng ht khc yu đương
V em c nghe khi ma thu tới
mang i n mang tnh yu tới
em c nghe nghe hồn thu ni mnh yu nhau nh

Em c hay ma thu mưa bay gi nhẹ
em c hay thu về hết dấu c liu
V em c hay khi ma thu tới
bao tri tim vương mu xanh mới
em c hay hay ma thu tới hồn anh ngất ngy

Nắng a dệt mi em
v my xanh thay tc rối
nhạt mi mi em thơm nồng
tnh yu vương vương m hồng


sẽ ht bi cho em
v ru em yn giấc tối
ngy mai khi mưa ngang lưng đồi
chờ em anh nghe ma thu tới

Em c mơ ma thu cho ai nức nở
em c mơ mơ ma mắt ướt hoen mi
V em c mơ khi ma thu tới
hai chng ta sẽ cng chung lối
em với anh mơ ma thu ấy tnh ta ngt hương...