Hong Xun Sơn

 

 

C H I A T A Y M A H

[SEALED WITH A KISS]

Ma h thật sự chấm dứt chưa, hay cn một cht lưu luyến? Nắng th r l nắng thu, nhưng hm nay khng kh cn oi nồng. Qua gợi v gp của nữ sĩ Yn Nhin v nh văn Hồ Đnh Nghim, qu vị ny đ nhắc đến một ca khc phổ thng kh nổi tiếng viết trong thập nin 60 bởi Gary Geld v Peter Udell, nhưng phin bản trnh diễn ăn khch nhất l của Brian Hyland (1962), Bobby Vinton (1972) v Jason Donovan (1989).

 

S e a l e d  W i t h  A  K i s s

Songwriters: Gary Geld / Peter Udell

 

 

Though we gotta say goodbye for the summer
Darling I promise you this
I'll send you all my love every day in a letter
Sealed with a kiss
Yes it's gonna be a cold lonely summer
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my dreams every day in a letter
Sealed with a kiss
I'll see you in the sunlight
I'll hear your voice everywhere
I'll run to tenderly hold you
But darling you won't be there
I don't want to say goodbye for the summer
Knowing the love we'll miss
Oh let us make a pledge to meet in September
And seal it with a kiss
Yes it's gonna be a cold lonely summer
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my love every day in a letter
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss


 

CHƯỜM MỘT NỤ HN

Hong Xun Sơn soạn lời Việt

Ma h chia tay với luyến lưu - thương bờ vai gầy
Người yu ơi cn nhớ khc tnh say
Mnh sẽ thư trao về nhau, gắn chiếc hn theo lời ca ny
Nhớ nhung vơi đầy

Tnh rồi như cơn gi lướt qua - bao niềm u hoi
Mnh yu nhau từ lc cn xun
Rồi thiết tha như h dng, cht nắng tươi cho ma thơm nồng
M mi rất hồng

Nhn tươi xinh, em cng ban mai
Cng cnh gi lướt bay về mun nơi
Mi hương, vương vương trn bờ vai
V m m như cu cười cu ni

Nhớ qu nhớ lc ta cn bn nhau, chưa hề xa la
Tờ thư xanh, cng với nụ hn thơm
Mnh viết yu thương nghn cu, đẹp tươi cho tnh xun mới
Mớm chiếc hn ngọt mi

Sẽ chấm dứt bao nhiu ngy xa nhau, thi đừng u sầu
Đừng than van niềm trống vắng di lu
Tnh sẽ mang ta gần nhau. Sẽ bn nhau suốt đời vui mới
Từng chiếc hn nồng say
Từng chiếc hn nồng say
Từng chiếc hn nồng say. . .