hoàng xuân sơn

 

n h ớ    G i a n g

                                         không chưng lệ

                                                           bởi v́ hồn bỏng rát

 

 

hâm hấp nóng. ban trưa

trời chan lượng nắng ngụp

môi sinh                              vừa

cái nóng thổi dậy biên đ́nh

giải hoành cương quên nhớ

trên phố những người điên lả chả

bàn ghế ṃn đi dấu ngồi

thời gian bết bê

áo xống trả về đất bụi

năm tháng gầy mê

một ngày. một ngày nhớ thương tưởng lụi

ai dè cồn phố thị óc eo

bấc khêu hồn uẩn khúc

một ngày em phủi nắng đi theo

vàng bệnh ngả da phường thủy tước

ngoắc ngoải cầu kiều

tiếng nhạc ôm chầm phiên tửu lạnh

con mắt đứng tṛng. định h́nh nơi chốn

về phù vân biên niên hát ngao

miệng c̣n ngoi ngóp

nuối triền hít thở khôn khuây

em chui bụng nắng ầu ơ

nôn thốc hết điều phải trái

giữa ngày đứt bóng

thị phi thị phi

đường sào về tây phủ dụ

tơ đồng nguây nguẩy

chân dung trốn nằm tự họa

tắp tít đường mây . . .

 

 

Hoàng  Xuân  Sơn

tháng bảy hai ngàn mười

 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net