h o n g x u n s ơ n

 

 

n - en 18


nguội rồi
lạnh cả hai vai
lạnh thm một tp than
ngoi chn my
lửa vui chẳng nhm đm ny
nn cu hn thử
vẫn gầy như xưa
nhạc treo một phin m. hờ
lặng im của đất
m mờ của cy
đn tri về pha chn my
giật mnh kiếp bạc
lung lay bng
nhờ

 đi


năm nay
mnh lại đi xa
trốn ma tuyết gi
kha nh. cch ly
mnh đi
cứ đi
v đi
mnh đi tm một cht g
mong manh
đẹp như hoa ở trn cnh
nhẹ như tiếng ht vng anh
bn trời

 gọi


em hy nhn tuyết đang rơi
rồi tưởng tượng
như những lời thở than
đất trời no chẳng đa đoan
cuộc đời no chẳng lan man
dấu người
vệt chim đ tắt cuối trời
tuyết ơi. cn cht gọi mời
dương quang

hong xun sơn
Denver, dec. 2018

 

 


art2all.net