h o à n g x u â n s ơ n

 

 

return

sự quay trở lại của ṿng hoa
sẽ đẩy chiều đi tới nhạt nḥa
hoa. và người cùng run rẩy đứng
chiều ơi chiều ơi chiều bao latrong ḷng tay

gởi duyên

tôi cầm bút
em cầm khăn
chúng ta trao đổi một lằn vi sinh
bởi v́ câu chữ hiện h́nh
nên lô sơn cũng đồng t́nh khói mây
tôi cầm tay
em cầm tay
chúng ta trần thuật
một ngày
nhân
gian


hoàng xuân sơn
nov.2018
 

 

 


art2all.net