h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

tế độ

cứ kíu lấy ḿnh. đàn ông
ngh́n năm khoa tán. mặn. nồng
thất thân
bây giờ xương. cách. đột rần
đau xiêu, vẹo. tới
bàn cân lệch ngàm
cố như ḿnh c̣n xuân. ham
vui với bồ tượng
ngoài am. miếu, c̣n
th́-ḿnh-là-cái-cỏn-con
rú ŕ hít thở
với ḅn rút
thân


hoàng xuân sơn
21 mai 2017

 

 


art2all.net