h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

thu nh[ớ] [ỡ] [ờ]
      đáp lời mưa nắng nguyễn đăng thường

thở vàng. dưới trán heo may
cùng nghe thu ảm
đạm ngày tiêu sơ
một khấc ghi. dấu
bụi bờ
rồi mênh mang trắng
phất phơ rừng chiều
mầu ngào đỏ tợ son kiêu
thèm môi vị đắng hôn
điều lăng quên
thưa em thưa em thưa em
gần trong gang tấc vẫn thèm nhớ xa [*]
hương thuỳ mị phải chăng là
chút bay vụng dại
bám ṭa cúc xanh


hoàng xuân sơn
mười tháng chín/2015


[*] mượn ư Thanh Tâm Tuyền

 

 

 


art2all.net