h o n g x u n s ơ n

 

 

t h u.  t h i

 

bỗng nhin nắng

gọi ln lầu

tri quanh một di hong ngu

ni                  đồi

rặng ma hong thổ.  cơ ngơi

nghe rm ct đ

một lời thở than

ai?  như qu xưa.  trăng tn

ngọn lẩn lt giữa tầm tang bng mờ

chn chiều.  lỡ bộ thu sơ

đi khn kham nổi

rụi bờ minh thi

ng thơ bộ dạng r r

đo thm

                        suối chẻ

hồ nghi cuối trời

 

 

 

b ố i   t h ủ y

 

dựa lưng sng

đnh trận liều

my lạc địa

rng bch kiều

ma lựng khựng

mắt hoắm su

thn đại ln

xa lun cầu

g leng keng

mầm xương đau

rạn ống quyển

khn tin nu

buồn thức giả

khc  hồi đầu

 

HongXunSơn

26.9.2011

 

 

 

art2all.net