h o à n g x u â n s ơ n

 

 

T̀NH NHÂN KIẾM
 


 

Giả thử ra đời một thanh kiếm
Óng chuốt như lời của mắt xanh
T́m trong môi miếng mùi thơm mật
Phủ dụ ngàn năm một hiệp thành


Hoàng Xuân Sơn
13 tháng hai 2020

 


art2all.net