h o n g x u n s ơ n

 

 

tơ chỉ rối


đừng xn xao chữ nghĩa
lc về sng, nửa đm
bạn sẽ l con rối
giữa mộng thực triền min

chữ m trong tự điển
ho lnh ln thượng nguồn
khng cn ai muốn giở
một chương hồng sch thơm

bạn nhắc ci ấm đất
lm nhớ ng đồ bể
i thời xun non tơ
run run từng ng lệ

giờ chỉ ni ngủ tạng
trong m cung lần đường
vẫn một ngy như thể
chết rộn rng tai ương

sống qu thời kch động
ht c lả sắc mu
một cht tnh hưng phấn
chng chnh xanh xưa sau

hy cửa mở tung hứng
trăng đ nguyệt trn đồi*
nh sng đau thuỳ nhược
sẽ một lần ra khơi

bạn cn nghe ngực ấm
lc hn thuỷ quay về
nắng chiều xoay trục lộ
bếp lửa hồng sinh qu


hong xun sơn
cuối thng hai mười chn

 

*từ khi trăng l nguyệt. . . TCS

 

 


art2all.net