h o à n g x u â n s ơ n

 

 


TRẦN AI
Tôi yêu em đầy lên trang
Xuội lơ trong những thếp hàng lạnh tanh
Chữ đâu hai chữ không đành
Những chàng trai trẻ những thanh âm rền
Ghi vào đâu quyển pháp duyên
Mỗi mùa mưa lụt phố quên đường về
Tôi yêu em khúc già nua
Khúc ám thị của gió lùa khe song
Rất như que củi đoanh tṛng
Hơ háp lửa khói thu đông dật dờ
Tôi yêu em tôi làm thơ
Những con chữ rạc ghép tờ khai sinh
Rồi đi hoang. lối. của ḿnh
Không giống ai. chỉ linh tinh. vụn vằn
Cuộc chơi nào chẳng mún manh
Trạc ngực tôi đi giữa lằn khoan thai
À. em có chiếc áo dài
Cho tôi mượn để trần ai một lần

)(
h o à n g x u â n s ơ n
March 18, 2024 @ 8:03 PM

 


art2all.net