h o n g x u n s ơ n

 

 

T R A N H  C Ũ  H Ồ N  X Ư A
                  [ viếng một người Abe ]Miki Suizan


Lng tịnh
như ngăn ngắt thu
đi qua phố cổ nhu m suối hoa
phớt tranh
thủy mặc gc nha
tiếng vng hồn mộc
son thoa cnh chiều
một người vừa mới tiu diu
về nghe cực lạc t nhiều hương sen
mun cnh d đ ln đn
niệm thơm an tr
mầu nhen lửa hồng
v bến bờ đ qua sng
xin đưa bỉ ngạn
thp tng mộc min


)(
h o n g x u n s ơ n
9, thng bẩy năm 2022

 

 

art2all.net