h o n g x u n s ơ n

 

 

 

trn lỏng giang hồ chưa hết yu


xin hiến tận cng cho gai gc
để mai chn lạc bến sương hồng
như trn c mn v hương bụi
th dp khua rền nơi quyển khng

thu vn hai tay nghe mnh c
một sải đam m bắc qua cầu
dưới chn sng vỗ ngờ tăm tch
một ngoi trng về đu thấy đu

khi ph một nốt yn hư huyễn
l nhớ linh xưa điếu thuốc cầm
vng sớm nng chiều hương m thảo
l đẹp v cng mi thiếu m

cn yu nn thiếp mầu hoang đng
vai xanh thời gian khc cu lưu
rt nh. một mnh. ngm tương tửu
l sắm v chung một trận vihong xun sơn
12 oct. 2017
 

 


art2all.net