h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

tựa lưng tuổi vàng chiều

đường chim về. hạt lưa thưa
những cây quạnh ngơ những mùa vắng không
chiều ôm sao hết cánh đồng
mai sau tận tuyệt c̣n trông biển hồ
người về nương một nhánh khô
màu trăng huyết thệ xương bồ thạch dâng
nghe khuya huyền truyện vang lừng
nằm riêng một vẻ quyên thân dịu mềmhoàng xuân sơn
8 tháng bảy 2015
ở Bahamas

 

 


art2all.net