h o à n g x u â n s ơ n

 


 

T Ự  N G U Y Ệ N  H Ồ N G
Monica Zunino


khoan ḥa
có một nếp nhăn
từ xanh nguyên sử
họa hoằn vân tay
thưa em cái án lưu đày
tự ḿnh tháo khoán
mưa bay của trời
giọt nồng
khíu lại mắt môi*
mà hồng ân đă
núi đồi xa xăm
chiếc gương soi chợt cố cầm
một hôm thấy nắng
về xăm da người
thấy trăm năm khóc
chào cười
t́nh vin lộc đứng
mùa tươi đă vàng
một hồn chín bói lang thang
tới khi hồng ngự
điêu tàn áo xiêm

h o à n g x u â n s ơ n
10 tháng 7, 2022.


* Khíu, chữ Du Tử Lê

 

 

art2all.net