h o n g x u n s ơ n

 


V I  Đ O Ạ N  T I Ễ N  B Ạ N  C H Ơ I  X A

 

...(())...


p h a n n h ư v ề v ớ i n i ệ m b ồ n g

Buổi sng dạ dy
tro ngược dốc mơ*
đời cn hng hắng
một vi cơn ho

Chợt nghe tin bạn
hết cuộc hư ph
phủi ln my bụi
trắng vo chn như

Ừ đi, nh. chạy
về đu cũng về
bội hnh thong thả
ging cng hoan m

Th chiếc bng gầy
yết nơi liễu qun
sẽ lời kinh bay
hết ma tao loạn

Sng 26 thng tư, 2021

Hong Xun Sơn

____


*Dốc Mơ, tn một ca khc của Ng Thuỵ Min

http://www.art2all.net/tho/hoangxuanson/nhac/docmo.html

 

...(())...


m ư ợ n  g ậ y  t h i ề n  p h a n  n h ư

                       m a  t h m  m ộ t  c h ặ p

mở cửa. đng cửa. ngy teo lại
đm nở trắng ra hơi m u
thiu thỉu nằm ườn thn c chết
đẩy ci phồn hoa vẫn tối h
*
vịn vo tay gi. gi mất trớn
c ng sng soi đến nghn năm
đời vui chỉ sống vi ba bận
một chỗ l th. một chỗ nằm
*
đừng hng bắt chước chim khoe giọng
thanh tao buổi sng, ngt buổi chiều
ht? ht s s như nắm đất
tưởng mnh tươi tắn. thiệt buồn hiu!
*
gậy chống đi m rồi cũng oải
lc cc đường phố gọi đường đ
con trăng ci rạp đ ln bng
đuổi l đm đm rụng ngốt h
*
rồi bay một trận. m mắt đất
xứ bỗng thong manh. nước qung g
xin chỉ gim m phn dậu hứng
bốn ma phơi tạng. ớn xương da!

* *
HongXunSơn
đầu năm Tn Mo
 


...(())...

{l u. k h n g n g h e}
 

                                        gởi Phan

o my. đưa rộng tay người
ma khom xứ nhặt. đi mươi tuổi. thầm
lu rồi khng nhắn hoi m
tiếng mi ht gi
tinh đồng ngậm sương
ai ht phơ phất bn đường
bỏ qun một phiến t dương động đnh
đệu buồn ru ngặt phồn vinh
lưng cong ngựa. đ. khc tnh giải. giao
thi đời vt nhẹ cần lao
bng hoa dủ dẻ lịm vo khng hư
tuổi người ha hiện phan như
cũng nn rẽ quạt chia từ tốn. nhau
ở đồi nương. sng vai cầu
ở l biếc rạng. khơi mầu thủy chung
ma đi. nước-ngấy-khn-cng
giọt. giọt. giọt đắng.
hnh khung sự.
trn

Hong Xun Sơn
28 sept. 2010

* * *


art2all.net